Asigurari roviniete constanta

Sâmbătă, 20 Octombrie 2018, 1:13 AM
ASISTENTA TELEFONICA:

   0765.009.192
   0763.699.170
   0241.621.478


Coşul de cumpărături
Coşul de cumpăraturi este gol
Cand iti expira asigurarea?
Trimite cand iti expira asigurarea,
iar noi o sa iti reamintim !

Data expirarii *:
E-mailul dvs.:
Telefonul dvs. *:
Tipul de polita *:

Căutare
Tag
Statistici


      RCA
Litera C

A B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cadastru - Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. Vezi Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, care a abrogat, printre altele, Decretul-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Calator - Persoana aflata in mijlocul de transport al Asiguratului posesoare a unui bilet sau a unei legitimatii de calatorie valabila, precum si persoana aflata in incinta sau spatiile special amenajate pentru prestatia de transport (autogari, statii etc.), in scopul efectuarii sau la terminarea calatoriilor.

Card bancar - Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente.

Card business - Card destinat companiilor, utilizat pentru efectuarea de cheltuieli in interes de serviciu; pe card figureaza atat numele posesorului, cat si al companiei angajatoare.

Card contrafacut - Card realizat fraudulos, care contine marcile organizatiilor de plata imprimate, care poate aparea ca un card autentic, dar care are date de cont sau identificare false; cardurile autentice, care au fost ulterior modificate sau alterate.

Card corporate - Card emis de catre marile companii, pentru a le permite angajatilor acestora sa efectueze cheltuieli in interes de serviciu, de cele mai multe ori pentru a plati cheltuielile de transport.Pe card apare atat numele posesorului, cat si al companiei angajatoare.

Card de credit - Card de plata ce indica faptul ca detinatorului i-a fost deschisa o linie de credit care ii permite sa dobandeasca bunuri, servicii sau numerar in limita unui plafon stabilit in prealabil. Specific acestui tip de card este faptul ca titularul poate sa efectueze plati chiar daca nu are disponibilitati in contul sau.

Card de debit - Card ce permite efectuarea tranzactiilor in limita disponibilului din contul de card. Este alimentat cu numerar (bani) chiar de catre detinatorul de card sau angajatorul sau(in cazul platii salariilor pe card)

Carte funciara - Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

Categorie de folosinta a terenului - caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera, etc.

Cautiune - Contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa.

Centrala Riscurilor Bancare - Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.

Certificat de Asigurare - Document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.

Certificat de urbanism - Actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului existente aprobate. Prin certficatul de urbanism se evidentiaza potentialul unui imobil, respectiv gradul de constructibilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si amenajarii aprobate.

Cesiunea - Dreptul Contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de asigurare.

Charge back - Procedura specifica, prin care o banca emitenta poate reclama valoarea partiala sau integrala a unei tranzactii de la acceptator; se foloseste atunci cand o tranzactie efectuata este contestata de catre posesorul de card, pentru motive care justifica returnarea banilor.

Charge card - Un card de plata pentru care toate tranzactiile efectuate pe o anumita perioada de timp (de obicei o luna) sunt raportate pe un singur document, posesorul cardului achita, la finalul perioadei, toate tranzactiile respective, pe baza documentului primit.

Cheltuieli de livrare - Cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare, transport, instalare, punere in functiune, taxe si impozite.

Cheltuieli de repatriere - Cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.

Cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna - Tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.

Cheltuieli medicale - Cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente si pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termica sau fototerapie, diagnostic radiografic, operatii (inclusiv costurile legate de acestea), etc.

Cheltuieli tehnologice - Cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.

Cifra de afaceri - Valoarea monetara a muncii depuse sau a bunurilor vandute intr-o anumita perioada de timp. Cifra de afaceri reflecta nivelul de activitate dintr-o firma si poate fi folosita ca unitate de expunere (de exemplu asigurarea de raspundere civila a producatorului).

Cirrus - Program international de utilizare in comun a unei retele de bancomate; este detinut de MasterCard si operat de Cirrus System Incorporate. Reteaua de bancomate Cirrus permite posesorilor de carduri accesul la numerar, la nivel international.

Clearing - Sistem de plata prin compensare, fara numerar.

Co-branded - Card emis de o banca impreuna cu o societate comerciala si care poarta marcile ambelor organizatii, cardurile co-branded sunt orientate catre baza de clienti a unui anumit comerciant, furnizor de servicii sau a unei alte organizatii comerciale.

Codebitor - Participant la credit, ale carui venituri sunt luate in considerare, alaturi de cele ale solicitantului de credit pentru obtinerea unei sume mai mari.

Codificare cadastrala - operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul.

Coliziune cu autovehicule - Impact nemijlocit al autovehiculelor cu bunurile asigurate.

Comercianti - Denumire generica pentru magazine, persoane, firme sau corporatii care semneaza cu bancile acorduri in vederea acceptarii la plata a cardurilor de plata (de debit si/sau de credit).

Comision administrare / gestiune credit - Serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. Este calculat procentual la soldul creditului si plătibil o data pe an la aniversarea creditului.

Comisionar - Persoana juridica, careia in baza unui contract de comision incheiat cu Asiguratul i se predau in sistem de custodie, marfurile prevazute in contractul de comision.

Comision de acordare - Calculat procentual la valoarea creditului plătibil de către împrumutat la data primei trageri.

Comision de analiza / instrumentare - Perceput o singura data pentru analiza dosarului.

Comision de intarziere la plata - Se aplica in cazul in care titularul de credit nu achita rata la data scadenta.

Comision de rambursare anticipata - Plata in avans a debitului mai devreme decat termenul contractual. Este calculat procentual la suma rambursată în avans şi plătibil la data rambursării sumei în avans.

Comision de risc - Calculat la suma creditului la data acordarii, datorita cresterii volumului de credite.

Comision neutilizare credit - Se percepe asupra acelei parti a creditului ce nu a fost trasa.

Comision retragere numerar - In cazul in care suma creditului se retrage cash.

Comision schimbare scadenta - Se percepe in cazul in care titularul creditului schimba data de scadenta a ratei creditului stabilita de catre banca.

Concesiune - Operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

Conditii medicale pre-existente - Orice boala sau leziune care: - a fost diagnosticata de un medic sau a necesitat tratament medical (inclusiv prescrierea de medicamente) inainte de intrarea in vigoare a prezentului contract ; - s-a manifestat prin simptome sau semne - consemnate de o autoritate medicala legala sau probate cu martori - anterior intrarii in vigoare a prezentului contract, motiv pentru care o persoana normala si prudenta ar fi apelat la consult sau tratament medical.


Contractant
- Persoana fizica sau juridica, alta decit Asiguratul, care semneaza cu ASTRA S.A. Polita de asigurare, obligindu-se sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii revin prin contract. Notiunea de Contractant se identifica cu notiunea de Asigurat atunci cind este vorba de una si aceeasi persoana, caz in care se foloseste termenul de Asigurat.

Contract de achizitie publica - Contract incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii.

Contract de asigurare - Polita de asigurare, Conditiile generale si/sau speciale de asigurare, precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare, Raportul inspectiei de risc, Specificatia, Fisele tehnologice, alte acte sau documente aditionale).

Contract de comision - Contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie, marfa stabilita in prin contract.

Contract de comodat - Contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa.

Contract de intretinere - Contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, iar la deces sa o inmormanteze dupa datina.

Contract de locatiune - Contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

Contract de management - Acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata organizarea, gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare.

Contract de mandat - Contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

Contract de renta viagera - contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

Contract de schimb - Contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

Contract de sublocatiune - Acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

Contract de transport de marfuri pe calea ferata - Conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor, contra unui pret, in conditiile Regulamentului de transport aplicabil.

Contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) - Acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.

Convalescenta - Perioada imediat urmatoare unei spitalizari in care Asiguratul se afla intr-o stare de recuperare fizica si psihica.

Conventia "CMR" - Reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele", la care Romania este parte.

Corp cladire - parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii: -> sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori; -> intrarea separata in cladire; -> independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate

Crater - Bazin asemanator unei gropi la suprafata pamintului si care este rezultatul eroziunii si eruptiei de petrol, gaze sau curgerii abundente de apa.

Credit imobiliar - Credit acordat pe termen mediu sau lung pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitori (persoane fizice sau juridice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate). In functie de initiatorii proiectelor si de beneficiarii creditelor, creditele pentru bunuri imobiliare pot fi: credite investitor, credite promotor.

Credit ipotecar - Reprezinta unul din cele mai importante tipuri de credite, fiind o modalitate principala de sprijinire si implicit de dezvoltare a proprietatii imobiliare. Sunt doua tipuri de credit ipotecar: credit ipotecar cu dobanda fixa si credit ipotecar cu dobanda variabila. Contractul de credit ipotecar prevede mai multe clauze, cele mai importante fiind: 1. proprietatea care serveste drept garantie a rambursarii; 2. conditii de remunerare a capitalului - dobanda; 3. termenele/scadentele de rambursare 4. circumstantele in care datorita nerespectarii clauzelor contractuale debitorul isi poate pierde proprietatea.

Credit scoring - Modalitatea prin care o banca emitenta poate evalua bonitatea unui potential posesor de card.

Creditul comercial - Este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate, clientilor, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei.

Creditul punte - Imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul.

Cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) - Valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu, insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman, aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine.

Cuantumul prejudiciului - Reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.

Cutremur de pamant - Miscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala sau de torsiune, datorata unui dezechilibru fizic produs in interiorul acesteia, avand origine vulcanica, tectonica sau de prabusire.


A B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


asigurari csa Comunicate de presa pad paid stire rca cominicat csa crestere NOUTATI scumpire Barbati cjue csa-unisar diferentiat femei Prime unisex banca nationala curs valutar dolar euro ASIGURARI CONSTANTA Dacia franta piata vanzare asigurare constanta Daune RCA a scazut sadere despagubiri locuinta asigurai obligati hotarare astra asigurari gheorghe piperea Insolventa oltchim Astra FLOTEI AERIENE GERMANIA casa groupama     
         Acest site este operat de Cristalex Comindserv S.R.L. autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RAJ-399685/28-08-2012, asistent in brokeraj persoana juridica al Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.A autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK 043/2001.

    Cine suntem? | Intrebari frecvente | Informatii utile | Centre de dauna | Conditii de asigurare | Termeni si conditii | Contact
     ANPC | CSA | CNADNR | Verifica Rovinieta | Verifica RCA | Vezi istoric Daune | Verifica ITP |COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

                                                                                                          

Urmareste-ne pe:

Web design by S.G.A.  gazduire Creatorul de site-uriuCoz

 

Free BackLink