Asigurari roviniete constanta

Joi, 20 Septembrie 2018, 11:34 PM
ASISTENTA TELEFONICA:

   0765.009.192
   0763.699.170
   0241.621.478


Coşul de cumpărături
Coşul de cumpăraturi este gol
Cand iti expira asigurarea?
Trimite cand iti expira asigurarea,
iar noi o sa iti reamintim !

Data expirarii *:
E-mailul dvs.:
Telefonul dvs. *:
Tipul de polita *:

Căutare
Tag
Statistici


      RCA
GROUPAMA

In caz de daună

Lista punctelor de constatare

CASCO

1. Anunţaţi imediat autorităţile competente (Poliţie, Pompieri) solicitând întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, sau, după caz, utilizaţi instrucţiunile privind constatul amiabil.

2. Sunați la alo Groupama: 0374-110-110, în termen de 4 zile lucrătoare de la avarie, respectiv 48 ore în caz de furt, pentru a înregistra dauna auto și a vă programa la constatare.

3. Vă prezentaţi la centrul de constatare Groupama Asigurări cu următoarele acte, necesare deschiderii dosarului de daună:

Avarii produse autovehiculelor asigurate CASCO

Pentru asiguraţii CASCO, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

 • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului ;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat
 • Cartea de identitate a vehicului asigurat
 • Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respective Specificaţiilor
 • Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie sau autorizaţia de reparaţie şi copia după declaraţia în faţa Poliţiei (după caz)
 • Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică. 

Furturi de/din autovehiculele asigurate CASCO

Furturile de/din autovehicule se anunţă imediat la secţia de poliţie în raza căreia s-a produs furtul. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

 • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau și a/al delegatului (dacă este cazul)
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat (în original în cazul furtului total)
 • Cartea de identitate a vehiculului asigurat (în original în cazul furtului total)
 • Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respectiv Specificaţiilor (în original în cazul furtului total)
 • Adeverinţa de la poliţie care să certifice producerea furtului
 • Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică 
 • Toate rândurile de chei ale autovehiculului furat.

RCA

 Avarii produse de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări

Persoanele păgubite de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări vor apela serviciul alo Groupama: 0374-110-110. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele

 • Cartea de identitate / buletin de identitate şi permisul de conducere al şoferului autoturismului păgubit
 • Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului păgubit
 • Copia certificatului de înmatriculare al autoturismului asigurat
 • Copia cărţii de identitate / buletinului de identitate şi a permisului şoferului vinovat de producerea accidentului
 • Copia poliţei de asigurare obligatorie RCA
 • Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie, în original
 • Împuternicire de la păgubit pentur persoana care deschide dosarul de daună, semnată şi ştampilată, dacă păgubitul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă păgubitul este persoană fizică 
4. Groupama Asigurări va despăgubi cheltuielile suportate de asiguraţi conform Condiţiilor Generale Pentru Asigurarea Facultativă (CASCO) respectiv Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA).

5. În cazul în care evenimentul s-a produs în afara teritoriului României asiguratul este rugat să anunţe telefonic sau prin fax Groupama Asigurări pentru a primi indicaţii cu privire la modul de rezolvare a cazului.


In caz de dauna NON-AUTO


1. Anunţaţi imediat:

 • Autorităţile competente (Poliţie, Inspectoratul Teritorial pentru Situații de Urgență, Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Central de Fizică-Centrul de Fizică a Pământului şi Seismologie,  etc) solicitând întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat 
 • Agenția Groupama Asigurări unde aţi încheiat poliţa de asigurare, sau cea mai apropiată agenţie, în cazul în care evenimentul s-a produs în alt oraş decât cel de reşedinţă  în termen de maxim 48 ore. Avizarea Asigurătorului cu privire la producerea evenimentului asigurat se poate face telefonic şi/sau în scris. Aceasta informare trebuie sa cuprinda datele de contact ale persoanei asigurate sau al unui reprezentant al acesteia pentru ca împreună cu inspectorul de daune al Groupama să se stabilească, de comun acord, o întâlnire la locul producerii evenimentului pentru efectuarea Constatării. Termenul limită de avizare poate fi depășit doar din motive întemeiate. Până la momentul constatării  trebuie conservat locul evenimentului pentru efectuarea unei corecte aprecieri a întinderii daunei.

2. La sediul agenţiei Groupama Asigurări sau la locul producerii evenimentului se prezintă și se completează de Asigurat, documentele necesare deschiderii dosarului de daună:

 • Cartea de identitate / buletin de identitate al asiguratului sau al Împuternicitului 
 • Copia poliţei, clauzelor, anexelor 
 • Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă Asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică.  
 • Copie act doveditor al proprietății (contract vanzare-cumparare, extras funciar, contract închiriere)
 • Schița imobilului asigurat (dacă e cazul)
 • Înștiințarea de daună (formular tipizat ce se completează de Asigurat sau Împuternicit)
 • Procesul Verbal de Constatare (se completează de inspectorul de daună la locul producerii evenimentului și se semnează și ștampileaza (în cazul persoanelor juridice) de către Asigurat, care își va păstra un exemplar

3. După deschiderea dosarului, Asiguratul are obligația să prezinte:

 • documente care să ateste cauza, întinderea  și împrejurările producerii evenimentului, de la Autoritățile competente, de la Instituții sau Societăți de specialitate
 • documente doveditoare ale reparației sau achizitiei bunurilor  afectate
 • alte documente solicitate, în funcție de caz, de Asigurător (oferte, devize, documente contabile, expertize, rapoarte de evaluare, facturi, chitanțe)

4. Atenție:

 • În caz de furt, în afară de dovada inițială de la poliție, se solicită și stadiul cercetărilor la 30 de zile de la producerea evenimentului
 • În cazul în care polița este cesionată, se solicită Acceptul de plată a despăgubirilor de la Cesionar

Lista personal daune non-auto - PDF - 27,7 Ko


În caz de daună - Asigurarea medicală de călătorie în străinătate


Un operator al companiei de asistență va prelua cazul și va lua legătura cu unitatea medicală care vă va acorda îngrijiri. Dacă evenimentul produs este un eveniment asigurat conform condițiilor contractuale, compania de asistență va prelua cheltuielile medicale implicate, în limita sumelor menționate în contract.

În cazul în care vă aflați în imposibilitatea fizică de a apela compania de asistență, un însoțitor poate face acest lucru, sau chiar cei de la spitalul unde ați fost transportat. De aceea, este important să aveți polița de asigurare în permanență asupra dumneavoastră.
Este posibil să existe instituții medicale ce nu recunosc drept garanție polița de asigurare și care vor solicita plata serviciilor medicale de care ați beneficiat. În cazul în care veți fi în această situație, este absolut necesar să păstrați toate documentele emise de respectiva instituție medicală (inclusiv documentele de plată) referitoare la serviciile medicale prestate. Dacă evenimentul produs este un eveniment asigurat, sumele pe care le-ați achitat către respectivul furnizor de servicii vor fi rambursate fie la întoarcerea în țară, fie pe durata călătoriei, în cazul în care este vorba de o perioadă mai mare de timp. Pentru a obține decontarea acestor cheltuieli trebuie să transmiteți în original documentele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună, prin poștă cu confirmare de primire către sediul central Groupama Asigurări la adresa menționată mai jos în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Sumele aferente despăgubirii vor fi virate în RON la cursul BNR al zilei în care s-a emis chitanța / nota de plată în contul specificat de către dumneavoastră.

Conform prevederilor condițiilor contractuale, documentele emise într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere, costul traducerii fiind suportat de către Asigurat. De asemenea, documentele care atestă data exactă la care a început călătoria în străinătate, precum și durata acesteia, trebuie prezentate la solicitare. 
  
Pentru întocmirea dosarului de daună sunt necesare următoarele documente:

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;  
 • copie a poliței de asigurare;
 • documente medicale în original (raport medical cu diagnostic și tratament, factură, dovada plății);
 • coordonatele bancare (IBAN, bancă, sucursală) Asigurat;
 • copie act de identitate
 • copie pașaport
    

În funcție de natura și circumstanțele evenimentului, Groupama Asigurări și / sau compania de asistență își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare față de cele de mai sus, în vederea soluționării dosarului de daună.


Adresa de corespondență (sediul central):
Groupama Asigurări - Departamentul Administrare Daune Viață
București, str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, cod 010513


În caz de daună - Asigurări de viață sau Asigurare de accidente

În caz de Deces

1.1. Deces din cauze naturale (boală)

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Certificat deces (fotocopie);
 • Certificat medical constatator deces (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul;
 • Orice act medical din care să rezulte clar, evident, data primei diagnosticări cu afecțiunea / afecțiunile care a/au condus la decesul persoanei asigurate:
  - Fișa medicală pentru perioada: 5 ani înainte de intrarea în asigurare până la data decesului (fotocopie)
  - Adeverința de la medicul de familie care să includă data calendaristică a luării în evidență ca pacient a persoanei asigurate și data calendaristică a primei diagnosticări cu afecțiunile care au constituit cauza determinantă a decesului;
  - Carnet de sănătate (fotocopie), dacă este cazul;
  - Carnet special evidență Oncologie (fotocopie) dacă este cazul;
  - Bilete de trimitere la spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Bilete de ieșire din spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Raport necropsie (fotocopie), dacă este cazul.

1.2. Deces din accident (rutier, feroviar, casnic, înec etc.), deces ca urmare a unui atac din partea altei persoane, atac din partea unui animal, unei insecte etc sau sinucidere

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Certificat deces (fotocopie);
 • Certificat medical constatator deces (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul;
 • Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;
 • Declarație martor și act de identitate al martorului (fotocopie);
 • Proces-verbal întocmit de organele competente să cerceteze cazul, din care să rezulte cauzele, împrejurările producerii evenimentului asigurat și alcoolemia persoanei asigurate la data producerii evenimentului (accidentului) (fotocopie);
 • Raport necropsie (fotocopie).

2. În caz de Invaliditate permanentă

2.1. Invaliditate permanentă din cauze naturale (boală)

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Decizie asupra capacității de muncă emisă de Casa Națională de pensii și alte drepturi de asigurări sociale din care să rezulte gradul de invaliditate al persoanei asigurate, conform legii 19/17.03.2000, actualizată în 18.09.2006 Secțiunea a 4-a Art. 54 (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul / sau ale Asiguratului;
 • Orice act medical din care să rezulte clar, evident, data primei diagnosticări cu afecțiunea / afecțiunile care au condus la stabilirea gradului de invaliditate a persoanei asigurate:
  - Fișa medicală pentru perioada: 5 ani înainte de intrarea în asigurare până la data evenimentului (fotocopie);
  - Adeverința de la medicul de familie care să includă data calendaristică a luării în evidență ca pacient a persoanei asigurate și data calendaristică a primei diagnosticări cu afecțiunile care au constituit cauza determinantă a ivirii invalidității permanente;
  - Carnet de sănătate (fotocopie), dacă este cazul;
  - Carnet special evidență Oncologie (fotocopie), dacă este cazul;
  - Bilete de trimitere la spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Bilete de ieșire din spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;

2.2. Invaliditate permanentă din accident (rutier, feroviar, casnic, înec etc.), invaliditate permanentă ca urmare a unui atac din partea altei persoane, atac din partea unui animal, unei insecte etc sau tentativă de sinucidere

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Decizie asupra capacității de muncă emisă de Casa Națională de pensii și alte drepturi de asigurări sociale din care să rezulte gradul de invaliditate al persoanei asigurate, conform legii 19/17.03.2000, actualizată în 18.09.2006 Secțiunea a 4-a Art. 54 (fotocopie);
 • Proces verbal de la medicul legist din care să rezulte gradul de invaliditate, exprimat în procente, care aplicându-se sumei asigurate (numai în cazul în care este fixă), să poată constitui, în cazul aprobării la plată, suma de bani cuvenită drept despăgubire;
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul / sau ale Asiguratului;
 • Foaie de observație clinica generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;
 • Declarație martor și act de identitate al martorului (fotocopie);
 • Proces-verbal întocmit de organele competente să cerceteze cazul din care să rezulte cauzele, împrejurările producerii evenimentului asigurat și alcoolemia persoanei asigurate la data producerii evenimentului (accidentului) (fotocopie ) ;

3. În caz de Incapacitate temporară

3.1. Incapacitate temporară din accident

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul / sau ale Asiguratului;
 •  Act medical din care să rezulte evenimentul (urgența și tipul evenimentului – accident) și prezentarea la unitatea medicală;
 • Declarație martor și act de identitate al martorului (fotocopie) dacă este cazul;
 • Proces-verbal întocmit de organele competente să cerceteze cazul din care să rezulte cauzele, împrejurările producerii evenimentului asigurat și alcoolemia persoanei asigurate la data producerii evenimentului (accidentului) (fotocopie) dacă este cazul;
   Pentru Concediu medical – Certificate de concediu medical (fotocopie);
   Pentru Spitalizare – Bilet de ieșire din spital din care să rezulte perioada, motivul și alte detalii referitoare la internare
                                 - Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;
   Pentru Intervenție Chirurgicală - Bilet de ieșire din spital din care sp rezulte perioada, motivul, perioada postoperatorie și alte detalii referitoare la internare și operație 
                                                    - Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;
   Pentru Aparatul Ghipsat – Act medical oficial, parafat și semnat de către medicul specialist din care să rezulte data, motivul (diagnosticul) punerii aparatului ghipsat, perioada recomandată pentru menținerea acestuia și data ablației (scoaterii) acestuia;

3.2. Incapacitate temporară din boală

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul / sau ale Asiguratului;
 • Orice act medical din care să rezulte clar, evident data primei diagnosticări cu afecțiunea / afecțiunile pentru care a fost internată persoana asigurată:
  - Fișă medicală pentru perioada: 5 ani înainte de intrarea în asigurare până la data decesului (fotocopie);
  - Adeverință de la medicul de familie care să includă data calendaristică a luării în evidență ca pacient a persoanei asigurate și data calendaristică a primei diagnosticări cu afecțiunile care au condus la spitalizarea persoanei asigurate;
  - Carnet de sănătate (fotocopie);
  - Carnet special evidență Oncologie (fotocopie) dacă este cazul;
  - Bilete de trimitere la spital (fotocopie), dacă este cazul ;
  - Bilete de ieșire din spital (fotocopie), dacă este cazul;
  - Act medical din care să rezulte evenimentul (urgența și tipul evenimentului – îmbolnăvire) și prezentarea la unitatea medicală, dacă este cazul;
  - Pentru Spitalizare – Bilet de ieșire din spital din care să rezulte perioada, motivul și alte detalii referitoare la internare
                                - Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul;

4. În caz de Șomaj

 • Înștiințare - trebuie să conțină următoarele informații: numele complet și datele de contact (adresa de corespondență, telefon) ale persoanei care face înștiințarea, numele complet, CNP-ul persoanei asigurate, seria și numărul poliței de asigurare, data producerii evenimentului, descrierea detaliată a evenimentului produs;
 • Polița de asigurare și contractul de asigurare aferent, eventualele suplimente dacă există (fotocopie);
 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie);
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizează evenimentul / sau ale Asiguratului;
 • Cartea de muncă închisă și vizată / Decizia prin care s-a încetat contractul de muncă;
 • Grafic de rambursare actualizat;
 • Carnet de evidență șomaj / Adeverință de înscriere la Agenția Județeană de ocupare a Forțelor de Muncă.

Pentru plata ratelor ulterioare (de la a doua rată până la ultima rată acoperită prin contract) se vor transmite:
a) documentul care atestă continuarea calității de șomer pentru luna solicitată a fi despăgubită (Carnet de șomer / Adeverință de confirmare a calității de șomer de la agenția pentru ocuparea forței de muncă) - copie
b) graficul de rambursare actualizat – copie

În funcție de natura și circumstanțele evenimentului, Groupama Asigurări își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare față de cele de mai sus, în vederea soluționării dosarului de daună.

Adresa de corespondență (sediul central):
Groupama Asigurări - Departamentul Administrare Daune Viață
București, str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, cod 010513
asigurari csa Comunicate de presa pad paid stire rca cominicat csa crestere NOUTATI scumpire Barbati cjue csa-unisar diferentiat femei Prime unisex banca nationala curs valutar dolar euro ASIGURARI CONSTANTA Dacia franta piata vanzare asigurare constanta Daune RCA a scazut sadere despagubiri locuinta asigurai obligati hotarare astra asigurari gheorghe piperea Insolventa oltchim Astra FLOTEI AERIENE GERMANIA casa groupama     
         Acest site este operat de Cristalex Comindserv S.R.L. autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RAJ-399685/28-08-2012, asistent in brokeraj persoana juridica al Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.A autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK 043/2001.

    Cine suntem? | Intrebari frecvente | Informatii utile | Centre de dauna | Conditii de asigurare | Termeni si conditii | Contact
     ANPC | CSA | CNADNR | Verifica Rovinieta | Verifica RCA | Vezi istoric Daune | Verifica ITP |COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

                                                                                                          

Urmareste-ne pe:

Web design by S.G.A.  gazduire Creatorul de site-uriuCoz

 

Free BackLink