Asigurari roviniete constanta

Joi, 20 Septembrie 2018, 11:07 PM
ASISTENTA TELEFONICA:

   0765.009.192
   0763.699.170
   0241.621.478


Coşul de cumpărături
Coşul de cumpăraturi este gol
Cand iti expira asigurarea?
Trimite cand iti expira asigurarea,
iar noi o sa iti reamintim !

Data expirarii *:
E-mailul dvs.:
Telefonul dvs. *:
Tipul de polita *:

Căutare
Tag
Statistici


      RCA
Centre de dauna

Centre de dauna

                            
                   
             

             
 
(click pe logo pentru detalii) 

In caz de dauna

Acci­dente se intam­pla tot tim­pul, chiar si celor mai buni soferi…Asadar, este impor­tant sa stii ce prevede legea si care sunt pasii pe care tre­buie sa-i urmezi daca auto­tur­is­mul tau este impli­cat intr-un eveni­ment rutier.

Acci­dent fara vata­mari cor­po­rale
maxim 2 autove­hicule implicate

De la 1 iulie 2010 este mai sim­plu: acci­den­tele rutiere sur­ven­ite pe ter­i­to­riul Romaniei, in urma carora au rezul­tat numai pagube mate­ri­ale si in care au fost impli­cate doua vehicule, pot fi solu­tion­ate fara ca doc­u­mentele de con­statare sa fie intocmite de catre Poli­tie, cu con­di­tia ca For­mu­la­rul de con­statare ami­a­bila (link) sa fie com­ple­tat si sem­nat de catre ambii soferi impli­cati in accident.

Con­statarea ami­a­bila de acci­dent poate fi uti­lizata doar in cazul in care doua vehicule au fost impli­cate intr-un acci­dent in urma caruia au rezul­tat numai prej­u­dicii mate­ri­ale. Uti­lizarea for­mu­la­ru­lui de con­statare ami­a­bila de acci­dent nu este o oblig­atie pen­tru cei doi con­d­u­ca­tori auto impli­cati in acci­dent, ci este doar o alter­na­tiva la pro­ce­dura actu­ala de con­statare de catre poli­tia rutiera.

For­mu­la­rul poate fi procu­rat de la soci­etatea de asig­u­rari care a emis polita de asig­u­rare RCA sau CASCO. Acesta tre­buie com­ple­tat cu infor­matii con­forme cu datele din: polita de asig­u­rare RCA, cer­ti­fi­catul de inma­tric­u­lare al autove­hicu­l­u­lui si per­misul de con­duc­ere. Tre­buie ver­i­fi­cat ca si datele celuilalt autove­hicul impli­cat in acci­dent sa core­spunda cu doc­u­mentele acestuia.

Reco­man­darea noas­tra este ca acest for­mu­lar sa fie com­ple­tat la cen­trul de daune al asig­u­ra­toru­lui celui care se face vino­vat de eveni­men­tul rutier.

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.


Furt
 • Anun­tati fur­tul la Poli­tie ime­diat ce con­statati dis­pari­tia autovehiculului;
 • Prezentati-va la sediul soci­etatii de asig­u­rare pen­tru deschiderea dosaru­lui de dauna — in ter­men de maxim 24 ore de la con­statarea furtului;
 • In func­tie de soci­etatea de asig­u­rare, vi se vor solicita: ambele ran­duri de chei si talonul in original;
 • Notati ca dosarul de dauna va fi solu­tionat numai dupa ce Poli­tia emite o rezo­lu­tie finala la ancheta care urmeaza a fi des­fa­sur­ata, in nici un caz mai devreme de 60 zile cal­en­daris­tice de la raportarea furtului.
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea "Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.

Eveni­mente in parcare

Auto­tur­ism avariat in par­care — autor necunoscut

 • NU mai este nece­sara vizita la biroul pen­tru acci­dente usoare al sec­tiei de Politie;
 • Mer­geti direct la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rare in maxim 48 de ore de la con­statarea eveni­men­tu­lui, pen­tru deschiderea dosaru­lui de dauna;
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea "Doc­u­mente” (link).

Auto­tur­ism vandalizat/spart — autor necunoscut

 • Tre­buie sa va prezen­tati ini­tial la sec­tia de Poli­tie din zona in care se afla par­cat auto­tur­is­mul pen­tru a declara dauna;
 • Va deplasati la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rari, in ter­men de 48 ore, unde veti prezenta actele emise de sec­tia de Politie.
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea "Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.

Acci­dent cu vata­mari cor­po­rale
mai mult de 2 autovehicule

 • Tre­buie sa va prezen­tati oblig­a­to­riu la sec­tia de Poli­tie din zona in care s-a pro­dus accidentul;
 • In cazul in care vehicu­lul nu se mai poate deplasa prin mijloace pro­prii, acesta poate fi trans­portat cu o plat­forma pana la cea mai apropi­ata uni­tate repara­toare, care efec­tua repara­tia, sau pana la cel mai apropiat loc de ada­po­s­tire a vehicu­l­u­lui (gara­jul sau locul de par­care de domi­ciliu). Inainte de a apela o com­panie de trans­port, ver­i­fica la asig­u­ra­torul tau casco in ce con­di­tii chel­tu­ielile de tractare pe plat­forma vor fi despagubite;
 • In cazul in care vehicu­lul poate fi deplasat, mer­geti la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rari, in ter­men de 48 ore, unde veti prezenta actele emise de sec­tia de Politie;
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea "Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.
Doc­u­mente

Doc­u­mente nece­sare cand te prez­inti la asig­u­ra­tor pen­tru con­statarea avariilor

 • for­mu­la­rul de con­statare ami­a­bila com­ple­tat de ambii con­d­u­ca­tori auto, in cazul in care nu a fost intocmit pro­ce­sul ver­bal de catre Politie;
 • per­misul de conducere;
 • cer­ti­fi­catul de inma­tric­u­lare a autovehiculului;
 • buletinul/ cartea de identitate;
 • asig­u­rarea RCA pen­tru vehicu­lul tau si seria si numarul asig­u­rarii Casco;

Nota: Daca ai apelat la con­statarea ami­a­bila, asig­u­ra­torul iti va elib­era autor­iza­tia de reparatie.


asigurari csa Comunicate de presa pad paid stire rca cominicat csa crestere NOUTATI scumpire Barbati cjue csa-unisar diferentiat femei Prime unisex banca nationala curs valutar dolar euro ASIGURARI CONSTANTA Dacia franta piata vanzare asigurare constanta Daune RCA a scazut sadere despagubiri locuinta asigurai obligati hotarare astra asigurari gheorghe piperea Insolventa oltchim Astra FLOTEI AERIENE GERMANIA casa groupama     
         Acest site este operat de Cristalex Comindserv S.R.L. autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RAJ-399685/28-08-2012, asistent in brokeraj persoana juridica al Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.A autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK 043/2001.

    Cine suntem? | Intrebari frecvente | Informatii utile | Centre de dauna | Conditii de asigurare | Termeni si conditii | Contact
     ANPC | CSA | CNADNR | Verifica Rovinieta | Verifica RCA | Vezi istoric Daune | Verifica ITP |COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

                                                                                                          

Urmareste-ne pe:

Web design by S.G.A.  gazduire Creatorul de site-uriuCoz

 

Free BackLink