Miercuri, 23 Mai 2018, 0:17 AM
ASISTENTA TELEFONICA:

   0765.009.192
   0763.699.170
   0241.621.478


Noutati
Asigurari [24]
Intrebari frecvente adresate de clienti nostri despre asigurari
Coşul de cumpărături
Coşul de cumpăraturi este gol
Cand iti expira asigurarea?
Trimite cand iti expira asigurarea,
iar noi o sa iti reamintim !

Data expirarii *:
E-mailul dvs.:
Telefonul dvs. *:
Tipul de polita *:

Căutare
Tag
Statistici
RCA
FAQ
Principală » FAQ » Asigurari [ Întrebare nouă ]

Asigurari [24]
Intrebari frecvente adresate de clienti nostri despre asigurari

Nu este nici o prob­lema. Tre­buie sa ne con­tactezi pe email sau tele­fon si iti vom trans­mite o copie a politei, valabile si autentica, cu care poti dovedi la un even­tual con­trol ca detii o polita de asig­u­rare in vigoare.

Depinde de modal­i­tatea de plata aleasa de tine. Daca doresti sa plat­esti numerar, polita se achita in momen­tul in care intri in pos­esia politei.Dar este obligatoriu sa fie comandata cu intrarea in valabilitate cu doua zile mai tarziu de la comanda. Daca alegi sa plat­esti prin ordin de plata sau prin online bank­ing tre­buie sa ne trans­miti prin e-mail dovada platii inainte de a primi polita. De ce? Deoarece o polita de asig­u­rare tre­buie achi­tata inainte de a intra in vigoare, intru­cat ea pro­duce efecte juridice ime­diat ce este emisa.

In mod nor­mal livram gra­tuit politele de asig­u­rare in maxim 24h de la con­fir­marea comen­zii. Daca te grabesti poti veni la sediul nos­tru sau poti opta pen­tru livrarea politei in maxim 2 ore. (valabil in Mun. Constanta). In tara vei primi polita si chitanta in format electronic si in maxim 24 ore vei primi si polita pe format tipizat.

NU! Politele de asig­u­rare sunt nepur­ta­toare de TVA.

Este un sis­tem intro­dus in Roma­nia din anul 2010, con­form caruia soferii care nu vor cauza daune pe RCA vor primi un bonus con­stand in reduc­erea tar­i­fu­lui, iar cei impli­cati in unul sau mai multe acci­dente in anul prece­dent vor primi un malus adica o majo­rare a primei de asigurare.

Da! In cazul in care pe perioada de val­a­bil­i­tate a politei nu s-au platit daune sau nu se datore­aza despagu­biri, vei primi inapoi banii pen­tru lunile ramase din polita. Pen­tru acest lucru tre­buie sa te adresezi soci­etatii de asig­u­rare la care ai incheiata polita RCA

Polita de asig­u­rare RCA se poate incheia pe 6 sau 12 luni, excep­tie facand masinile ce urmeaza sa aiba numere de inma­tric­u­lare provi­zorii, pen­tru care se pot incheia polite RCA cu perioada de asig­u­rare de o luna.

Polita este val­a­bila inclu­siv in ziua de 06.04.2014. Polita intra in valabilitate de pe 07.04.2013 la ora 00:00 (ex. in noapte din 6 spre 7.04.2013) si iese din valabilitate pe 06.04.2014 la ora 23:59.

In cazul in care un autovehicul este depistat circuland in trafic fara a detine o polita RCA valabila, proprietarul va fi sanctionat cu o amenda cuprinsa intre 1000 si 2000 de lei, dar si cu retinerea certificatului de inmatriculare al masinii, precum si a placutelor cu numerele de inmatriculare. La retinerea certificatului, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.

Amenda mentionata anterior este prevazuta la art. 64 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, in timp ce sanctiunile complementare (retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor) sunt stabilite de Codul Rutier, la art. 112, litera s, precum si la art. 112, alin.3.

Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute anterior, politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului, potrivit art. 76, alin. 3 din Codul Rutier.

In cazul in care esti impli­cat intr-un acci­dent, sit­u­a­tia este mai grava, pen­tru ca se adauga plata pagube­lor pro­duse tertilor.

Nu! Con­form legii noua polita intra in vigoare cel mai devreme a doua zi, mai exact de la ora 00:00 din noatea aceasta.

Reduc­erea pen­tru pen­sion­ari difera de la o soci­etate de asig­u­rari la alta, vari­ind intre 20% si 50%. Reduc­erea se acorda numari in baza talonu­lui de pen­sie in orig­i­nal care tre­buie trans­mis catre asigurator.

Din pacate nu, nici o soci­etate de asig­u­rare din Roma­nia nu poate sa incheie RCA pen­tru o masina inma­tric­u­lata in alte tara.

Da, autove­hicu­lul va fi acoperit de asig­u­rare cu con­di­tia ca per­soana careia i-ati împru­mu­tat masina sa posede per­mis de con­duc­ere val­a­bil pen­tru cat­e­go­ria respectiva.

Con­statul ami­a­bil creaza cadrul juridic prin care se sim­pli­fica pro­ce­dura de con­statare a unor eveni­mente rutiere ce indeplinesc urma­toarele con­di­tii: exista cel mult 2 vehicule impli­cate, nu exista daune cor­po­rale si cele 2 parti se inte­leg. Prin urmare solu­tion­area prob­le­mei se va face la asig­u­ra­torul vino­vat­u­lui, fara a mai fi nece­sara impli­carea Poli­tiei. In cazul in care par­tile nu se inte­leg sau sunt mai multe vehicule impli­cate se urmeaza pro­ce­dura clasica.

Da, CASCO este o asig­u­rare fac­ul­ta­tiva care acopera autove­hicu­lul det­inut in pro­pri­etate, iar RCA este o asig­u­rare oblig­a­to­rie, care acopera pagubele pro­duse tertelor per­soane de autove­hicu­lul det­inut in proprietate.

Fran­siza este partea din dauna care va fi supor­tata de catre asig­u­rat in cazul pro­duc­erii unui eveni­ment. Cu cat fran­siza este mai mare, cu atat prima de asig­u­rare devine mai mica.  Pentru a intelege termenii folositi in asigurari v-am pus la dispozitie un mic dictionar, in gasiti la informatii utile pe acest site.

Inspec­tia de risc con­sta in eval­u­area autove­hicu­l­u­lui de catre un inspec­tor al asig­u­ra­toru­lui. Pro­ce­sul con­sta in fotografierea autove­hicu­l­u­lui si com­pletarea unui for­mu­lar de inspec­tie de risc, in care se va pre­ciza starea actu­ala si avari­ile exis­tente in momen­tul prezen­tarii la inspectie.

In acest fel sunt depis­tate avari­ile exis­tente inain­tea inspec­tiei de risc care nu vor fi despagu­bite de catre soci­etatile de asigurare.


Prin suma asig­u­rata se intelege val­oarea max­ima a despagu­bir­ilor ce se pot acorda in baza politei de asigurare.

In cazul unui vehicul nou: suma asig­u­rata este egala cu val­oarea de nou a bunului pro­bata cu doc­u­mentele afer­ente (fac­tura fiscala).

In cazul unui vehicul uzat: vehicu­lul se asigura la val­oarea reala la data incheierii politei de asig­u­rare, scazandu-se uzura aces­tuia in func­tie de vechime. Pro­ce­dura de cal­cul vari­aza in func­tie de asigurator.


Prin polita CASCO fi asig­u­rate autove­hiculele inma­tric­u­late sau aflate in curs de inma­tric­u­lare in Roma­nia aparti­nand per­soanelor juridice sau fiz­ice cu con­di­tia sa fie intr-o stare buna de func­tionare si sa nu prez­inte avarii ale caroseriei. In majori­tatea cazurilor com­pani­ile de asig­u­rare accepta in asig­u­rare autove­hiculele cu o vechime de pana la 10 ani.

In majori­tatea cazurilor com­pani­ile de asig­u­rare accepta in asig­u­rare autove­hiculele cu o vechime de pana la 10 ani.

Suma asig­u­rata a masinii scade pe masura ce vechimea aces­teia creste in con­for­mi­tate cu grila de uzura a asig­u­ra­toru­lui si anume cu aprox­i­ma­tiv 10–15% pen­tru fiecare an vechime.

Deo­bi­cei existã o perioada de gratie agreatã de soci­etatea de asig­u­rare, perioada care vari­aza de la 5 la 15 zile lucra­toare de la data sca­denta men­tion­ata in polita. Dupa depasirea aces­tui ter­men polita va fi fara acoperire si nu veti putea ben­e­fi­cia de despagu­biri. In anu­mite sit­u­atii, polita poate fi repusa in vigoare prin efec­tu­area unei noi inspec­tii de risc si prin plata primei de asig­u­rare, insa in niciun caz nu vor fi despagu­bite daune pro­duse in perioada de sus­pendare a acoperirii.

Nu. Spre deose­bire de asig­u­rarea RCA, aceasta este facultativa.


asigurari csa Comunicate de presa pad paid stire rca cominicat csa crestere NOUTATI scumpire Barbati cjue csa-unisar diferentiat femei Prime unisex banca nationala curs valutar dolar euro ASIGURARI CONSTANTA Dacia franta piata vanzare asigurare constanta Daune RCA a scazut sadere despagubiri locuinta asigurai obligati hotarare astra asigurari gheorghe piperea Insolventa oltchim Astra FLOTEI AERIENE GERMANIA casa groupama     
         Acest site este operat de Cristalex Comindserv S.R.L. autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RAJ-399685/28-08-2012, asistent in brokeraj persoana juridica al Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.A autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK 043/2001.

    Cine suntem? | Intrebari frecvente | Informatii utile | Centre de dauna | Conditii de asigurare | Termeni si conditii | Contact
     ANPC | CSA | CNADNR | Verifica Rovinieta | Verifica RCA | Vezi istoric Daune | Verifica ITP |COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

                                                                                                          

Urmareste-ne pe:

Web design by S.G.A.  gazduire Creatorul de site-uriuCoz

 

Free BackLink